EF Adults Kursus Bahasa Inggris Profesional Ahan nuejna gnoyoh rajaid asab Sirggni aracas uet imser anid hcuot fo a iraj gneras rajaid enilno ipanata gnipmus ak tasup FE Stluda. Susruk Asahab Sirggni Lanoiseforp una neredom gneras igolonket ruhul nuekip napuerahgnayn kididnep, metsis rajaid FE sotnarap nasotkubak netnaj una angnitnepgnap nuekip nuejna naaud. rajaid ahari eaw gneras anamid eaw. FE TRAMS HSILGNE nuekipurgnam arac rajaid una nueknikgnumagn nuejna rajaid asab Sirggni una oggnaid anid napurihak netnididas una ego gnojorid uk isakilpa rajaid Sirggni enilno. Metsis uei nuekipurgnam sulkis narajalebmep una gnudnagn isakifitres "rajaid-aboc-nuekparen" una annaujut nuekip nasotnabagn awsis nugnawagn gneras nuektaugn nanikayak irid anid isakinumok asab Sirggni. EF Adults Kursus Bahasa Inggris Profesional

EF Adults Kursus Bahasa Inggris Profesional FE Awawas nahudagagn edotem nuekip rajaid asab Sirggni una nuejna lakab gnukgnal sotragn. FE nahudagagn rueues naluggnuak una uet adnabipid uk susruk-susruk asab Sirggni senas. Isim FE ateayn nuekip hiboragn nagnalah nuekip rajaid asab hob aracas lanoiger gneras ayadub, gneras FE sotnarap aya anid isim uei gnukgnal it 05 nuat ukalas rotaisini nahital asab Sirggni una satilauk. Irawik, FE sotnarap netnaj aidaynap susruk asahab Sirggni una aneasgnap gneras angnuegagnap id aynud nayalak nueksiwan rajaid asahab gneras susruk-susruk una nuekatresid ak mumu ayadas rumu nayalak natepmesak rajaid id araganacnam gneras margorp narakutrep ayadub. FE sotnarap kujnutid amil ilak ukalas nahital asahab imser gneras aidaynap nanayal nakididnep nuekip Edaipmilo. EF Adults Kursus Bahasa Inggris Profesional